Lời tưởng niệm của Môn đồ Pháp quyến

Thứ bảy - 03/08/2019 09:31

IMG 20190803 204408

IMG 20190803 204408
"Chúng con làm sao quên được hình bóng của bậc Ân sư gần gủi, sống đạm bạc, đơn giản, tinh tấn, phạm hạnh, vì người. Tổ đình Hải Đức hôm nay vẫn giữ nếp nhà thanh đạm từ ăn uống, sinh hoạt đến kiến trúc, thờ tự… "
67351742 414029162791406 589506895853649920 n

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư tôn giáo phẩm chứng minh

Kính bạch chư Tôn đức Ban tổ chức Tang lễ!

Kính bạch chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni!

Kính thưa quý thiện nam tín nữ Phật tử các giới.

Chúng  con xin phép được đại diện môn đồ pháp quyến, dâng lời cảm niện trước Giác linh đài Hòa thượng Tôn sư tân viên tịch.

Kính bạch Giác linh Thầy!

Sống như rét đắp chăn bông

Thác như cởi áo ngày nồng khác chi

Xưa nay các pháp hữu vi

Không sao tránh khỏi hiệp ly vô thường.

Chúng con dẫu biết sự thật sinh lão bệnh tử, tự cổ thường nhiên, có rồi lại không, cuộc đời vốn thế. Nhưng trong giờ phút thiêng liêng tưởng niệm ân đức, trước ngày tiễn đưa nhục thân Thầy nhập Bảo tháp này, chúng con không sao điều phục được dòng cảm xúc đau buồn và kính tiếc.

Kính bạch Thầy! Huynh đệ chúng con được chút duyên lành từ bao kiếp trước, cho nên đời  này sớm được xuất gia, lại may mắn diễm phúc gặp Thầy tiếp độ, dạy dỗ từ bước sơ cơ, được thừa hưởng một phần gia tài pháp bảo mà Thầy đã dày công giữ gìn và truyền trao.

Chúng con làm sao quên được hình bóng của bậc Ân sư gần gủi, sống đạm bạc, đơn giản, tinh tấn, phạm hạnh, vì người. Tổ đình Hải Đức hôm nay vẫn giữ nếp nhà thanh đạm từ ăn uống, sinh hoạt đến kiến trúc, thờ tự… vốn được trao truyền từ  Chư Tổ, mà chính Thầy là người đã  khéo gìn giữ một cách tốt đẹp lâu bền.  Suốt 43 năm làm tri sự Tổ đình, Thầy vẫn một phong  cách: “Áo mặc không gấm vóc lụa là, uống ăn chỉ rau tương đạm bạc. Phòng ở nhỏ gọn đơn sơ, đi lại phương tiện giản dị bình thường”. Thế nhưng, đạo hạnh của Thầy trong mắt chúng con luôn thanh cao, mô phạm. Ngoài thời gian ban ngày luôn siêng năng công việc ruộng đồng vườn tược ở chùa và tích cực tham gia công tác Phật sự mà Giáo hội và Tăng đoàn giao phó; buổi tối Thầy đều dành mỗi tuần một hai lần chỉ dạy thêm cho chúng con về giới luật, lễ nghi, kinh nghiệm tu trì.

IMG 20190803 204408

Hải Đức ngoài chúng xuất gia tại Tổ đình còn có các huynh đệ các trú xứ khác được gởi về  nương chúng tu học. Cuộc sống Thiền môn  tuy nghèo thiếu mà đầm  ấm đông vui, đầy ắp đạo tình. Bởi vì toàn thể huynh đệ chúng con trong ngoài  đều được trên Thầy ân cần bảo ban sách tấn, từ bi thương yêu che chở một cách bình đẳng bao la.

Thầy có duyên với việc Trùng tu Tam Bảo, xây dựng chốn Thiền môn. Chốn tổ Hải Đức, Diệu Viên, Hồng Ân, Dưỡng Lão cho đến Học Viện Phật giáo Hồng Đức, Tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang… đều có bàn tay vun đắp  đóng  góp của Thầy. Đệ tử chúng còn cảm thấy rất tự hào, hãnh diện khi nghe nhiều bậc Tôn túc Hòa thượng, Ni trưởng khen chuộng, tán thán công hạnh của Thầy. Và cũng do chính công hạnh ,uy tín lớn đó, cộng với giới đức đạo hạnh trong sạch của Thầy mà trên chư Tôn đức Ban Quản trị Tổ đình và quý chư Tăng Ni đồng hương Quảng Trị đã nhất tâm cung thỉnh Thầy Trú trì ngôi Tổ đình tầm vóc, cổ kính này. Chúng con còn nhớ, ngày  rời  Chốn tổ Hải Đức để ra nhận trách nhiệm Phật -Tổ giao phó, Thầy có hỏi huynh đệ chúng con, phát biểu cảm nghĩ thế nào? Trong chúng con, có người thưa: “Bạch Ôn, con thấy không vui, không buồn”. Bởi vì Hải Đức không còn Thầy thường trú, chúng con ít dần cơ hội thân cận, tham vấn, học hỏi thì đương nhiên chẳng thể vui rồi. Nhưng cũng chẳng buồn bởi vì chúng con biết Thầy là bậc hết mực từ bi, giàu đạo lực và chân thật vì người.  Phật -Tổ bổ xứ Thầy trú trì ngôi Tổ đình Sắc Tứ thì chốn thiền môn thắng tích này ngày một hưng thịnh, quang long. Bảy chúng đệ tử ở quê hương địa linh“xuất danh tăng” này sẽ được nhiều hơn cơ hội thấm nhuần ân đức của Bậc Thầy đạo cao đức trọng. Như  thế, lợi ích trong việc hoằng  pháp của thầy sẽ lớn hơn, rộng hơn, Phật pháp hữu ích hơn rất nhiều. Nhân duyên của Thầy đối với Phật giáo đồ trên quê hương Quảng Trị đầy nắng và gió như một cơn mưa pháp làm cho vạn vật tươi tốt đâm chồi nảy lộc. Trong khoảng hơn 12 năm Thầy về gánh vác chốn Tổ, Tăng ni khắp nơi đã trở về nương đức của Thầy tham gia công tác Phật sự, đảm nhận trọng trách hoằng pháp lợi sanh lên đến hàng trăm vị. Công đức cao dày của Thầy luôn là tấm gương sang mãi mãi soi đường dẫn lối cho Tăng ni Phật tử, trong đó có chúng đệ tử thân cận của Thầy.

Thấy mọi việc của Thầy đều đã hoàn tất, Trong những tháng ngày chúng con mới sơ tâm nhập đạo, khi thị giả Thầy trong những buổi sớm hôm được nghe thầy dạy: “ Đời Thầy chỉ thọ gần 80 tuổi  như Đức Thế Tôn  80 năm trụ thế cõi Sa Bà”. Lúc đó chúng con còn nhỏ dại, nghe lời thầy nói chỉ xem như câu chuyện bình thường thầy nói trò nghe trong lúc hầu trà tiếp chuyện. Nào ngờ đâu, thời gian gần đây khi Thầy có dấu hiệu chút thân bệnh, chúng con hoảng  hốt lo âu nghĩ đến lời Thầy dạy ngày xưa như một lời dự báo. Đệ tử chúng con và có lẽ bản thân trên Thầy đều dự cảm ngày về với Phật Tổ cũng sắp gần kề. Chúng con dầu ở xa, bận rộn cũng cố sắp xếp về vấn an bên giường thiền và cầu mong sao Thầy còn trụ thế dài hơn để chúng con còn có dịp sớm hôm thân cận, phụng dưỡng nghĩa ân sư.

Thế là một buổi sớm mùa an cư của Chư Tăng tỉnh nhà, thân quyến của Thầy là hàng con cháu thâm tín Tam Bảo đã trở về chốn Tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang cúng dường bữa trai phạn cho Thầy và chư Tăng trong bổn tự. Thầy vẫn tiếp chuyện và hoan hỷ đón nhận tấm lòng thiện tín của Phật tử nơi quê hương chôn nhau cắt rốn. Buổi ngọ trai của chư Tăng thập phần viên mãn, lời khánh nguyện hồi hướng của chư Tăng vừa dứt cũng là lúc Thầy chánh niệm an tường xả bỏ báo thân giả huyễn trở về cõi vô sinh bất diệt.

Thầy ơi! Dầu ở đâu, lúc nào, nghĩ nhớ về Thầy chúng con cũng luôn ấn tượng trong tâm thức chân dung  một  bậc Thầy mô phạm, đơn giản, gần gủi, từ bi, nhẹ nhàng khi nói năng, hành xử, dạy dỗ bảo ban trong suốt cuộc đời và cứ thế… cho đến ngày viên tịch. Hàng huynh đệ chúng con nhờ ơn giáo dưỡng của Thầy, có nhiều vị giờ lớn khôn, trưởng thành, đã rời Thầy để đi tham học, hoằng pháp, trú trì các phương, ai nấy đều vẫn giữ gìn học theo hạnh của Thầy. Có các vị mới, đang còn hầu cận, phụ giúp Thầy ở hai chốn Tổ đình, cũng đều được thấm nhuần thân giáo giản dị mà sâu sắc của Thầy.

Giờ này, hóa duyên viên mãn, Thầy ra đi trong tư thái an nhàn trên lộ trình thảnh thơi, tự tại. Nhưng lòng chúng con vô cùng hụt hẩng vì từ đây trên nẻo đường tu học không còn bậc Ân sư bảo hộ, sách tấn, dắt dìu. Chúng con đã vĩnh viễn mất đi một điểm tựa lớn trong cuộc đời.

Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng

Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền.

Ôi! Phải dùng bút mực nào để viết cho tận, thơ văn nào để tả cho cùng, công ơn lớn lao của bậc Thầy khả kính và niềm thương tiếc bùi ngùi của chúng con bây giờ ? Ơn ấy, đức ấy; chúng con xin tạc dạ ghi lòng và nguyện bảo bọc nhau, suốt đời tinh tấn tu tập, phụng đạo giúp đời, để khỏi cô phụ công ơn Thầy dạy dỗ. Một lần nữa, toàn thể huynh đệ chúng con thành kính thắp nén tâm hương, tưởng niệm và dâng cúng trên Thầy. Cầu nguyện Giác linh Thầy cao đăng Phật  quốc, chứng ngộ vô sinh và sớm hồi nhập Ta Bà, tái hiện Đàm hoa để tiếp tục dìu dắt chúng con và mọi chúng hữu duyên trên bước đường tu tập cho đến khi viên thành đạo quả vô thượng Bồ đề.

“Thuyền đại nguyện đã vừa neo bến giác

Đợi duyên lành khéo độ tiếp quần mê

Tổ đình xưa đệ tử ngóng Thầy về

Ươm hạt giống bồ đề trong nhân loại

Phút giã biệt chạnh lòng không thể nói

Con tâm thành lễ bái vọng tôn dung

Dẫu thế gian vạn hữu có tận cùng

Độ sanh nguyện vẫn chưa từng hữu hạn

Sen chín phẩm Bồ tát vui tình bạn

Vững niềm tin hạnh nguyện để vãng sanh

Tấc dạ chí thành

Muôn lòng bái biệt

Hoa khai tự tại Phật Di đà

Thần thức thong dong miền Cực lạc.”

Ngưỡng mong trên Giác linh Thầy thùy từ chứng giám tấm lòng tấc dạ của đệ tử chúng con:

Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tôn Tứ Thập Nhất Thế Việt Nam Phật giáo Trung ương Giáo Hội Phật Giáo, Hội Đồng Chứng Minh Thành Viên, Quảng Trị Tỉnh Trị  Sự Ban Chứng Minh Quảng Trị Sắc Tứ Tịnh Quang, Xuân Kinh Hải Đức Nhị Tự Trú Trì Húy Thượng Không Hạ Cẩn Hiệu Trí Hải Hòa Thượng Giác Linh Thùy Từ Chứng Giám

Môn đồ Pháp quyến

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LƯỢT TRUY CẬP
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay423
  • Tháng hiện tại4,608
  • Tổng lượt truy cập19,571,154
ĐĂNG KÝ / ĐĂNG NHẬP
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây